מועצה

הודעות

PDF_1הודעת מוכנות: תמצית

PDF_1הודעת מוכנות: סקירה מלאה

טיוטת כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (שידור פרסומות, הודעות חסות, ותשדירים לשירות הציבור), התשע"ו-2016

PDF_1טיוטת הכללים

החלטות מישיבות המועצה 2017

החלטות מישיבות המועצה 2016

PDF_1החלטת מועצה כללי גיוס

PDF_1 הרכב ועדות המשנה

PDF_1כתב מינוי חבר המועצה שלומי שטיין

PDF_1כתב מינוי חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי

PDF_1כתב מינוי חברי המועצה

PDF_1הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג

קשר עם המועצה

לפניות לחברי המועצה  - moaza@kan.org.il

לפניות ליו"ר המועצה – yor@kan.org.il