מועצה

הודעות

PDF_1הודעת מוכנות: תמצית

PDF_1הודעת מוכנות: סקירה מלאה

טיוטת כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (שידור פרסומות, הודעות חסות, ותשדירים לשירות הציבור), התשע"ו-2016

PDF_1טיוטת הכללים

החלטות מישיבות המועצה

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 18

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 17

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 16

PDF_1 החלטות מועצה מישיבה מספר 15

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 14

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 13

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 12

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 11

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 10

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 9

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 8

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 7

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 6

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 5

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 4

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 3

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 2

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 1

PDF_1החלטת מועצה כללי גיוס

PDF_1 הרכב ועדות המשנה

PDF_1כתב מינוי חבר המועצה שלומי שטיין

PDF_1כתב מינוי חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי

PDF_1כתב מינוי חברי המועצה

PDF_1הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג