תוכן והפקות

קול קורא להגשת הצעות לסדרות וסרטים דוקומנטריים עבור תאגיד השידור הישראלי

מסמכי הקול הקורא

פורמט להגשת תקציב

קול קורא להגשת הצעות לתכניות היסטוריה, מסורת יהודית, מורשת ועדות ישראל 

מסמכי הקול הקורא

חוברת ההצעה

פורמט להגשת תקציב

קול קורא להגשת הצעות לתכניות וסרטים עבור לוחות שידורים מיוחדים:

לוח שידורים לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

לוח שידורים לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים

קול קורא

פורמט להגשת תקציב

קול קורא לקבלת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראלי - "50 שנה למלחמת ששת הימים"

הודעה: המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 9.1.2017 בשעה 17:00

קול קורא להגשה

נוסח הסכם

פורמט להגשת תקציב

הבהרה לכל היוצרים שהגישו הצעות לכאן - תאגיד השידור הציבורי, במסגרת קול קורא בתחום סדרות דרמה.

בהמשך לפניות שהגיעו אלינו בנושא, נבקש להבהיר כי תהליך המיון של ההצעות טרם הסתיים והליך הבחינה של כלל ההצעות שהוגשו לתאגיד, עדיין נמשך.

העובדה כי חלק מהיוצרים כבר זומנו לפרזנטציה, אינה מעידה על ההצעות הנוספות שטרם קיבלו התייחסות.

תשובות סופיות לכלל הפונים יישלחו בשבועות הקרובים.

תודה על הסבלנות ובהצלחה לכולנו,

זיו נווה
ראש תחום דרמה
תאגיד השידור הציבורי

קול קורא לקבלת הצעות להפקות תוכן אודיו דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראלי
המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 20.11.16 בשעה 17:00.
לתשומת לבכם

הבהרה נוספת בעקבות טעות שנפלה במסמכי ההזמנה - על המציעים לשלוח תקציב מוצע על פורמט שלהם ולא על פורמט שיקבע על ידי התאגיד.

קול קורא

הסכם

קול קורא להגשת דרמות קצרות

קול קורא

טופס הצעה למילוי

הסכם

קול קורא להגשת הצעות לתכניות תחקירים עבור תאגיד השידור הישראלי
המועד האחרון למשלוח הצעות יידחה עד ליום 15.11.2016 בשעה 12:00.
לתשומת לבכם.

הזמנה להציע הצעות

הסכם

תקציב

קול קורא לקבלת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראלי
שימו לב:
המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא יידחה ליום 15/11 בשעה 17:00.

הזמנה להציע הצעות

הסכם

פורמט להגשת תקציב - מעודכן ליום 19.10.16

קול קורא להגשת הפקות לטלוויזיה עבור תאגיד השידור הישראלי וכניסה למאגר חברות ההפקה של התאגיד
תשומת לב המציעים:
המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 02 באוקטובר 2016 בשעה 12:00.

הזמנה להגיש הצעות

נוסח הסכם מעודכן

פורמט תקציב הפקות אולפן וחוץ מעודכן

פורמט תקציב דוקו ריאליטי

קול קורא לקבלת הצעות להפקות ותוכן דיגיטלי עבור תאגיד השידור הישראלי
לתשומת לב המציעים!
תוקנה טעות במסמכי הפנייה, יש להגיש את מסמכי הפנייה המעודכנים

המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא יידחה ליום 10/8/16 בשעה 12:00

לצפייה במסמכי הפנייה העדכנית

הסכם

קול קורא לקבלת הצעות להפקות תוכן דיגיטלי שמותאם לפורמט - 360° עבור תאגיד השידור הישראלי
לתשומת לב המציעים!
תוקנה טעות במסמכי הפנייה, יש להגיש את מסמכי הפנייה המעודכנים


המועד האחרון להגשת הצעות לקול הקורא יידחה ליום 10/8/16 בשעה 12:00

לצפייה במסמכי הפנייה העדכנית

הסכם