החלטות המועצה 2017

החלטות מועצה מישיבה מספר 1

החלטות מועצה מישיבה מספר 2

החלטות מועצה מישיבה מספר 3

החלטות מועצה מישיבה מספר 4

החלטות מועצה מישיבה מספר 5