כאן מקשיבים

מועצת תאגיד השידור הישראלי תקיים בתום הרבעון הראשון לשידורי ההרצה של התאגיד מספר דיונים, בהשתתפות מומחים ונציגי ציבור שיעסקו במגוון נושאים הקשורים למדיניות השידור הציבורי.

בין הנושאים לדיון:
- מדיניות שידורי חדשות ואקטואליה
- מדיניות שידורי המוזיקה ברשתות כאן רשת ג', כאן 88 וקול המוזיקה
- מדיניות בנושאי גיוון ופלורליזם
- שידורים בשפה הערבית

המועצה מבקשת לשתף את הציבור הרחב ומזמינה אותו להפנות אליה שאלות, הערות והארות הקשורות לנושאים אלה מתוך כוונה להעלותם בדיונים.
על הפונים להתייחס לסוגיות עקרוניות – מהותיות נטולות אינטרסים אישיים.
נא לשלוח את הדברים באופן קצר ותמציתי למייל makshivim@kan.org.il עד ליום 27.7.2017

גיל עומר
יו"ר מועצת תאגיד השידור הישראלי