עדשות המלחמה
הצילומים שתפסו את הרגע במלחמת ששת הימים