שחיתות
דרמת מתח המביאה את סיפורה של יחידת משטרה הלוחמת בשחיתות המשטרתית המודרנית.