שטח הפקר
תכנית תחקירים חדשה על הנושאים שמשפיעים על החיים שלנו, אבל מתחבאים מחוץ לשדה הראייה