טנגו אחרון בהליפקס

סיליה, שהתאלמנה לאחרונה, יוצרת קשר עם אלן, אחריו היא חיזרה לפני 60 שנה