חיים של אחרים

דוקו ריאליטי מבית ה-BBC. שני אנשים ממקומות שונים מתחלפים וחיים במשך שבוע זה את חייו של זה