שיקגו Justice
דרמת בית משפט/פשע נוסח חוק וצדק. התוספת החדשה לפרנצ'ייז "שיקאגו".