המגזין עם ניר גורלי ואורי זר אביב

המגזין עם ניר גורלי ואורי זר אביב, ה', 22:00 - 21:00