למה לי פוליטיקה עכשיו עם קרן נויבך

למה לי פוליטיקה עכשיו עם קרן נויבך, ג', 2:00 - 24:00