למה לי פוליטיקה עכשיו עם אסף ליברמן

למה לי פוליטיקה עכשיו עם אסף ליברמן, ד', 2:00 - 24:00