דיבור חדיש עם יובל גנור

דיבור חדיש עם יובל גנור, ש', 20:00 - 18:00