שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית

רוק ופופ קלאסי וזכרונות רדיו מהתקופה שבה תקליטי ויניל היו מסתובבים במהירות שלושים ושלוש ושליש או ארבעים וחמישה סיבובים לדקה. עורך ומגיש: מנחם גרנית. ש', 22:00 - 20:00