העולם השביעי עם איציק יושע

"העולם השביעי" היא המשך ישיר ל-"העולם השישי". שעתיים של מוסיקת עולם עם שירים חדשים וישנים, מישראל ומהעולם, מכל הגוונים ומכל הזרמים. מוסיקה שורשית, מוסיקה אתנית מקורית, והשפעות בין תרבותיות. העולם השביעי עם איציק יושע, ש', 24:00 - 22:00