מצב טיסה עם גיל מטוס

מצב טיסה עם גיל מטוס, 02:00 - 24:00