60\70\88 עם עפרה הלחמי \ ענת הראל

60\70\88 ש', 10:00 - 08:00