מוזיקה ליום ראשון

מוזיקה ליום ראשון, א', 17:00-19:00