התוועדות

מנדי גרוזמן נפגש עם חסידים וליטאים, חילונים ודתיים, להתוועדות מטורפת, עמוק אל תוך הלילה. חמישי, 23:00-1:00