בית מדרש משודר

כאן מורשת הופך לבית מדרש משודר עמוק אל תוך הלילה. ב-23:00 שיעור הערב המרכזי ולאחר מכן שיעורים בנושאים שונים עד הבוקר.