בחצי היום השישי עם יואב קרקובסקי

בחצי היום השישי עם יואב קרקובסקי, שישי, 13:00 - 12:00