תכנית התרבות, שישי, 10:00-12:00

נעם וורד עם נעם סמל וורד יפתחי-גרין, שישי, 10:00-12:00