שישי אישי עם מושיק טימור, שישי, 2:00 - 23:00

שישי אישי עם מושיק טימור, שישי, 2:00 - 23:00