יומן השבוע

יומן השבוע עם רון נשיאל, שבת, 11:00 - 10:00