שבת עולמית

שבת עולמית עם יצחק נוי, שבת, 10:00 - 8:00