פרשת דרכים

שעה אישית, נשית ומוזיקלית עם מרים בניון גולן