קבלת שבת

קבלת שבת עם ידידיה תנעמי, ו', 15:00-16:00