איציק יושע, כאן גימל, ימים ראשון ורביעי

איציק יושע, כאן גימל, ימים ראשון ורביעי