מלווה מלכה

אורי רווח סוגר את השבוע שהיה ומתחיל את השבוע החדש עם אורחים, שירים וסיפורים. בכל מוצ"ש, 23:00