העולם היהודי

מגזין התפוצות והקהילות היהודיות בעולם, עם שלומי גולדברג, ימי שני, 18:00