שיעורו השבועי

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בשיעור הקבוע מבית הכנסת של הרב