שיעורו השבועי של הרב יצחק יוסף

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בשיעור הקבוע מבית הכנסת של הרב