שבחי צדיקים

מנחם פרי ורות שמואלי חוזרים לדמויות הגדולות ביותר ביהדות