המדור לחיפוש קרובים

המדור לחיפוש קרובים עם איזי מן, א'-ד', 17:30-18:00.