הסברה עם אלכס תמיר

הסברה עם אלכס תמיר, יום ג', שעות 23:00-00:00