רוק ישראלי עם בן רד

רוק עם בן רד, יום ה', שעה 22:00