שניים אוחזין

עמיחי אתאלי ושמעון ברייטקופף מסכמים את השבוע