יורד לשוליים עם ניר גורלי

יורד לשוליים עם ניר גורלי, א' - ד', 22:00 - 21:00