לעבוד כאן

מועמדות ומועמדים שלום,

אנו שמחים על פנייתכם, מאחלים לכם הצלחה ומברכים על רצונכם לקחת חלק באתגר מקצועי מרתק, חסר תקדים ומשמעותי מבחינה ציבורית וערכית. 
לידיעתכם, מאחר שתאגיד השידור הישראלי נמצא בהליכי הקמה, מודעות הדרושים המפורסמות באתר הינן בהתאמה לצרכי התאגיד בעת פרסומן. 
לתאגיד השידור הישראלי נשמרת הזכות, בכל עת, לשנות את הגדרות התפקיד, את הכפיפות הניהולית, את תנאי הסף, את שמות המשרות, 
וכל נתון אחר הנדרש לצורך התאמת המשרה למצב התקדמות הקמת התאגיד, והכל בהתאם לסמכויות השמורות לתאגיד על פי חוק. 
במקרים בהם נערך שינוי כאמור בעיצומו של הליך מיון למשרה מסוימת, תינתן הודעה אישית מתאימה למועמדים הרלוונטיים אודות השינוי. 
שינוי בתנאי הסף למשרה יפורסמו באתר האינטרנט.

הודעה על מיונים לתחום עיתונאות ויצירה:

לכל מי שהציע מועמדותו לתאגיד בתחומי עיתונאות ויצירה, נעדכן כי טרם אוישו כלל המשרות הפנויות בתחום. עם השלמת איוש המשרות בתחום עיתונאות ויצירה, תתפרסם הודעה מתאימה באתר זה. 

בברכה, 

הנהלת ועובדי התאגיד

  1. +
    משרות פתוחות
    (4 משרות)