שבת א' בחשוון תשע"ח 21.10.2017 13:12

פתיחת שנת הלימודים האקדמית: הסטודנטים הערבים מקבלים פחו

ב-38% מהמלגות יש העדפה ליוצאי צבא או שירות לאומי; בנוסף, הסטודנטים הערבים מגישים פחות בקשות למלגות