שבת כ"ח בכסלו תשע"ח 16.12.2017 07:13

הרב שגייס מיליונים בהינד עפעף

הרב שטיינמן, שנפטר היום, ידע להציל מוסדות חרדים במוצקה בשיחת טלפון אחת