שבע אקטואלי
ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'