מדינת הגמדים
סיכום השבוע, מזווית קצת אחרת. הגרסה הישראלית לפורמט הבריטי הסאטירי "ניוזוידס"