עכשיו
E. Elgar: Violin Concerto, Op. 61: 2. Andante
Nigel Kennedy, London Philharmonic Orchestra / Vernon Handley