t
אופיר בועז ושרי פילוסוף

כאן קורונה | חולי ניקיון? כך תנקו את הבית כמו שצריך

אופיר בועז אוהב לנקות את הבית, קורה: המוזיקה, הזרימה ותחושת הניקיון עושים לו את זה. ובימים שבהם אנו שקועים הרבה בבית האמנות הזאת מגיעה לגבהים חדשים. אז איך לעשות את זה נכון? הבאנו בשביל את זה את גורו הניקיון שרי פילוסוף, מנהלת קבוצת "חולי ניקיון" בפייסבוק, כדי שנדע איך לעשות את זה נכון
אופיר בועז
10 בפברואר 2021
11:18