המעטפות, ההקלטות וגזר הדין ההיסטורי: כשראש הממשלה לשעבר נכנס לכלא

זה התחיל בעדויות על מעטפות כסף וחשדות נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט. המשיך בהתפטרותו מתפקיד ואחר כך במצעד של עדי מדינה, ראיות, משפטים וערעורים - ונגמר בהרשעה מהדהדת. היום לפני 5 שנים – אולמרט נכנס לכלא
היום לפני
15 בפברואר 2021
19:35