t
זאב רוזנשטיין

לאחר 17 שנים בכלא: זאב רוזנשטיין השתחרר

שחרורו של רוזנשטיין הוקדם בתשעה חודשים, לאחר שנקבע כי אין חשש שיחזור לפלילים לאחריו. בעבר נחשב ליעד מספר 1 של משטרת ישראל וניצל ממספר ניסיונות חיסול
משה שטיינמץ
21 בפברואר 2021
17:23

העבריין זאב רוזנשטיין שוחרר היום (ראשון) מהכלא, לאחר שוועדת השחרורים החליטה לפני שבוע על קיצור עונש מאסרו בתשעה חודשים. רוזנשטיין, שעמד בעבר בראש ארגון פשע, היה אמור להשתחרר בנובמבר הקרוב. השחרור התעכב לבקשת הפרקליטות.

מנהל הכלא הסביר את ההמלצה לקצר את שחרורו של רוזנשטיין בכך שהשנים בכלא וגילו המבוגר (67) הובילו להתמתנות באישיותיו וכי רוזנשטיין הצהיר כי אין בכוונתו לשוב ולעסוק בפלילים. על פי תנאי השחרור, הוא יועסק בתפקיד משרדי במוסך בתל אביב. בקשת השחרור התקבלה לאחר שנים בהן הוגדר רוזנשטיין אסיר מסוכן, הגדרה בגינה כמעט ולא אושרו לו חופשות מיוחדות.

רוזנשטיין, שבמשך שנים היה נחשב למבוקש מספר 1 של משטרת ישראל, נעצר בארצות הברית ב-2004 בעקבות חשד שהפיץ מיליוני כדורי אקסטזי ברחבי המדינה. הוא נשפט לתקופה של 17 שנות מאסר. 12 מהן בבית הכלא האמריקני בעקבות סעיפים שונים של עבירות סמים וחמש מהן בישראל, בגין סעיף של קשירת קשר לפשע. בשנים שלפני המעצר, ניצל מספר פעמים מניסיונות חיסול.

ב-2019 נדחתה בקשתו של רוזנשטיין לשחרור מוקדם. בהחלטת הוועדה נכתב כי הונחו בפניה מידעים מודיעיניים המעידים על כך שרוזנשטיין ממשיך בפעילות פלילית. חברי הועדה מציינים כי רוזנשטיין ממשיך גם כיום להכחיש מעורבות בעבירות הפליליות שבהן הורשע, וכי לטענתו הפעילות הפלילית המיוחסת לו נובעת מקנאה בהצלחת עסקיו.