כאן מסבירים | מלחמת המינים והמזגנים

למה נשים תמיד מבקשות מגברים לכבות את המזגן? ולמה הגברים מתמרמרים להם?
מערכת כאן
06 בספטמבר 2016
19:09