אילוסטרציה
צילום: Engin Akyurt, Pixabay

בג"ץ: מעוד שבועיים איכוני שב"כ ישמשו רק כשחולה לא משתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית

הרכב מורחב של 7 שופטים קבע ברב דעות כי על הממשלה לגבש אמות מידה להפעלת שיקול דעתה, אם היא מעוניינת להמשיך להיעזר בשב"כ לאחר 14 במארס. הפסיקה באה בעקבות עתירה שהגישו ארבעה ארגונים אזרחיים נגד השימוש באיכונים לאיתור חייבים בבידוד
אמוץ שפירא ותמר אלמוג
01 במרץ 2021
10:01

בג"ץ איכוני שב"כ: הרכב מורחב של שבעה שופטי בג"ץ פסק הבוקר (שני) כי מעוד שבועיים איכוני שב"כ יוכלו לשמש רק למקרים שבהם חולה מאומת אינו משתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית. ברוב דעות קבעו השופטים כי הממשלה אינה יכולה להסמיך את שב"כ באופן גורף לבצע חקירות כאלה וכי אם ברצונה להמשיך להסתייע בו לאחר 14.3, עליה לגבש אמות מידה להפעלת שיקול דעתה וגם הן רק ככלי משלים.

הנשיאה אסתר חיות כתבה כי מטרת אמות המידה האובייקטיביות היא לשים קץ לפרקטיקה שלפיה ההסתייעות בשב"כ נעשית באופן גורף וללא התאמה למערך הבדיקות והחיסונים. רב השופטים קבעו כי ההסדר חריג ופוגע פגיעה של ממש בזכות החוקתית לפרטיות. עם זאת, קבעו השופטים כי בהינתן הנסיבות החריגות של התקופה, "תמרורי האזהרה" הברורים שמציב החוק בדמות המנגנונים השונים הכלולים בו והתקופה המוגבלת שנקבעה מלכתחילה ביחס למשך תוקף החוק, אין מקום להתערבות שיפוטית בתוקף ההסדרים הקבועים בו.

השופט נועם סולברג התייחס לחשש הנוגע לתקינות הליך קבלת החלטת הממשלה, אבל חשב שאין הצדקה לחייב אותה להוסיף עוד קריטריונים והגבלות. השופט ניל הנדל סבר גם הוא, שאין מקום לקבוע קריטריונים קשיחים מעבר למה שקבוע בחוק. השופטת ענת ברון פסקה אף היא בדעת מיעוט, אולם מכיוון אחר. ברון סברה כי חוק הסמכת שב"כ אינו חוקתי וכי התועלת ממנו מחווירה לעומת הנזק הגלום בשימוש באיכוני שב"כ לפרטיות ולמרקם החיים הדמוקרטי. עם זאת כתבה ברון בהחלטתה כי אי אפשר להורות על בטלותו בשלב זה.

בג"ץ קבע כי מאז חקיקת החוק המסמיך את שב"כ חלו שינויים משמעותיים בהתמודדות עם הנגיף, כולל שילוש היקף מערך החקירות והתקדמות מבצע החיסונים, וגם שב"כ עצמו חשב שצריך לצמצם את השימוש בו. למרות זאת נפסק, כי הממשלה בחרה להוסיף ולהסתמך באופן גורף על כלי שב"כ כאמצעי העיקרי להתמודדות עם התפשטות המגפה ולא שינתה את היקף ההסמכה שלו.

לפני כחודש וחצי דן בג"ץ בעתירות נגד השימוש באיכונים. בתום הדיון ביקש בית המשפט מהממשלה לעדכן אותו אם בכוונתה להעלות הצעת חוק שתאריך את השימוש בכלי זה, מאחר שתוקף האישור הנוכחי יפוג. קודם לכן הוציא בית המשפט צו על תנאי שמורה לממשלה ולכנסת להסביר למה השימוש בכלי שב"כ לא יוגבל רק למקרים שבהם חולה קורונה מאומת אינו משתף פעולה בחקירה אפידמיולוגית, או שלא מסר כלל דיווח על מגעים.