t
סוכן תרבות | 12.03.21

סוכן תרבות | 12.03.21

"החיים אחרי החיסונים" שיחה עם חן ליברמן, אמיר זיו והפרשן המשפטי מרדכי קרמניצר. ראיון עם זאב סמילנסקי הבן של ס׳ יזהר המוציא רומן ביכורים, ויורם יובל עונה לשאלון וחוזר לרגע שבו גילה שבנו הבכור אוטיסט.
מערכת כאן
12 במרץ 2021
19:58