מתקן מחזור, ארכיון
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

רק שליש מהבקבוקים הגדולים ממוחזר - השאר מזהם

דוח המבקר: ירידה בשימוש במחזוריות, מעט פסולת ביתית ממוחזרת
מיכל וסרמן
15 במרץ 2021
14:30

שיבושים בטיפול, באיסוף ובמחזור של מכלי משקה בישראל - כך עולה מדוח מבקר המדינה המתפרסם היום (שני). בישראל רק שליש ממכלי המשקה הגדולים ממוחזרים, השאר מזהמים את הקרקע והסביבה והנזקים נאמדים במיליארדי שקלים.

שיעור האיסוף של מכלי משקה בישראל נמוך מאשר במדינות אירופה. ב-2017 נאספו בישראל 57% ממכלי המשקה הגדולים ו-78% ממכלי המשקה הקטנים שעליהם חל פיקדון. זאת לעומת שיעור של 80-97% במדינות באירופה שבהן חל פיקדון. המבקר קובע כי בישראל נעשה שימוש מזערי בטכנולוגיות מתקדמות המייעלות את האיסוף ותשלום דמי הפיקדון. על פי הדוח, במשך שש שנים המשרד להגנת הסביבה לא נערך ליישום והרחבת החוק לפיקדון על מכלי משקה גדולים בהתאם לתיקון שנחקק ב-2010.

בביקורת נמצא כי חלה ירידה בשימוש הציבור במחזוריות מ-41% בשנת 2017 ל-33% בשנת 2019. לעומת זאת נרשמה עלייה בחילוץ של מכלי משקה מזרם אשפה ממוין בתחנות המעבר, מ-55% ב-2017, ל-60% בשנת 2019.

במהלך כתיבת הדוח אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את החלת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים החל מיום 1.12.21.

המבקר ממליץ למשרד להגנת הסביבה לפעול עם משרד הכלכלה ולהסדיר את ההתאמות הנדרשות להחלת הפיקדון על מכלי משקה גדולים במועד שנקבע, וכן להבטיח כי ייצוא המכלים למחזור ייעשה למדינות במדרג הטיפול הגבוה.

עוד נמצא בביקורת כי בשנת 2018 רק 7% מהפסולת הביתית בישראל מוחזרו לעומת 26% במדינות ה-OECD. 

76% מהפסולת במדינה הוטמנו לעומת 39% במדינות ה-OECD. מבקר המדינה ממליץ כי המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויקדם פעולות שיביאו לשמירת המקרקעין והקטנת הזיהום הסביבתי כמקובל במדינות ה-OECD.